Day: January 1, 2008

All or Nothing

Ginoong galvesmalajakan, pahintulutan mo ding sagutin kita sa Ingles para maintindihan din ng mga ibang nagmamasid ng ating nayong  Bulan. Maraming salamat sa pagsagot mo sa sinulat ko dito sa Bulan Observer. Mabuhay ka rin! Yes, revolutions have in some… Read More ›